Christina Lundquist er utdannet sykepleier ved Ullevål Sykepleierhøgskole. Hun har jobbet på kirurgisk avdeling ved Bærum sykehus. Christina er en dyktig sykepleier men vi på klinikken er likevel glad for at hun har konvertert til «dyremedisinen» slik at vi kan få glede av hennes kompetanse. Hun har tidligere arbeidet på smådyrklinikken Doktor Dyregod i Bærum før hun kom til oss. Christina har god kompetanse når det gjelder tannhygiene hos hunder og katter, samt god kompetanse innenfor anestesi (narkose) og er derfor vår anestesisjef på klinikken. Hun har også stor interesse for fôring av hund og katt. Gode råd og tips får du av Christina, både når det gjelder normalfôr og spesialfôr til hund og katt.