Hypertyreose hos katt

Hypertyreose, også kalt struma, er en sykdom som rammer mange eldre katter. Sykdommen er i dag regnet som den aller vanligste hormonsykdommen hos katt, og skyldes en overproduksjon av hormonet tyroksin.

 

Tyroksin produseres i skjoldbruskkjertel som er en todelt kjertel og befinner seg på hver side av pusterøret til katten. Som oftest dreier det seg om en godartet forstørrelse av en eller begge kjertlene, men i sjeldne tilfeller (1-2 %) skyldes sykdommen en kreftsvulst i skjoldbruskkjertelen.

thyroid-gland

Tyroksin er et hormon som regulerer stoffskiftet, og en overproduksjon av hormonet vil derfor øke hastigheten på en rekke prosesser i kroppen. Sykdommen utvikler seg ofte sakte med en gradvis økende påvirkning på kattens almentilstand. Forblir sykdommen ubehandlet vil den på sikt være livstruende, men heldigvis finnes det flere gode behandlingsalternativer for katter med struma.

 

Symptomer:

De vanligste symptomene på stoffskifte sykdom hos katt er:

  • Vektnedgang
  • Økt appetitt (mange katter begynner å tigge om mat)
  • Økt tørste og hyppigere urinering
  • Rastløshet og økt aktivitetsnivå
  • Endret oppførsel (mange katter mjauer mer enn før eller sover på nye steder)
  • Dårligere pelskvalitet
  • Høy hjertefrekvens

 Thin hyperthyroid cat

Diagnostikk:

Ved hjelp av en blodprøve kan man analysere nivået av hormonet tyroksin i kroppen. Oftest gjøres dette samtidig med en generell blodprøve hvor man ser på andel av røde og hvite blodceller, samt lever og nyreverdier, proteinandel og blodsukker for å få et fullstendig bilde av kattens helsetilstand. Ved mistanke om at katten har hypertyreose kan det være lønnsomt å måle blodtrykket og se på innsiden av katten øyne for å vurdere om katten har behov for blodtrykksenkende medisiner.

 

Behandling:

Det finnes flere alternativer for behandling av katter med hypertyreose og hvilken behandling man velger til den enkelte katt avhenger av flere ting:

  • hvor enkelt det er å gi medisiner til katten
  • om katten har andre sykdommer samtidig
  • økonomiske hensyn og muligheten for å følge opp sykdommen videre

 

Medisiner: For de aller fleste katter begynner behandlingen med tabletter som gis enten en eller to ganger daglig avhengig av hvilken type tabletter man velger. Medisinsk behandling av hypertyreose varer hele kattens liv. Katten må følges opp med blodprøver med jevne mellomrom for å regulere dosen av medisiner.

 

 

Fôr: Det har kommet et fôr på markedet som inneholder veldig lite jod. Jod er en viktig bestanddel av hormonet tyroksin, og katter som får lite jod i kosten kan derfor ikke produsere like mye tyroksin. Ikke alle katter liker dette fôret, men for katter som vil spise spesialfôret vil det fungere som eneste behandling. Katter som behandles med spesial diett må følges opp med blodprøvekontroller med jevne mellomrom.

yd

Radioaktivt jod (I-131): Behandling med radioaktivt jod tar sikte på å kurere katten for struma og utføres i dag kun ved Norges Veterinærhøgskole (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) her i Norge. Behandlingen innebærer at katten får en sprøyte med radioaktiv jod under huden som deretter tas opp i skjoldbruskkjertelen og ødelegger cellene hvor produksjonen av tyroksin har kommet ut av kontroll. Jod som ikke tas opp i skjoldbruskkjertel skilles ut via urin og avføring.

 

Når katten har fått sprøyten med radioaktivt jod må den bli værende på Veterinærhøgskolen til mesteparten av det radioaktive stoffet har forsvunnet ut av kroppen og katten ansees som trygg å omgås for mennesker og andre dyr. Som regel tar det en uke fra sprøyten er gitt til man ser at urinen har et «ufarlig» nivå av radioaktive stoffer og at utstrålingen fra halsen til katten er liten.

 

Operasjon:

Tidligere var det vanlig å operere bort skjoldbruskkjertler ved hypertyreose hos katt, men dette har blitt mindre vanlig i de senere årene ettersom andre tilbud til behandling har blitt enklere og fungerer bedre. For enkelte katter vil det fortsatt være aktuelt å operere bort deler av skjoldbruskkjertelen. Dette er særlig når veterinæren finner en distinkt svulst på kattens hals og det er mistanke om ondartet kreft.

 

Ta kontakt med din veterinær om du ønsker ytterligere informasjon om diagnostikk og behandling av hypertyreose hos katt.