Kutant histiocytom hos hund

Histiocytom er en godartet hudsvulst som oppstår fra langerhans celler, en type immunceller i huden. Langerhans celler finnes i alle organer som er i direkte kontakt med omverden slik som nese, lunger, mage og tarmer og ikke minst i huden som er kroppens største organ, og fungerer som en særskilt beskyttelse i disse organene. Langerhans celler blir også kalt dendrittiske celler eller histiocytter.
DSCN7451

Histiocytom er runde, knappformede og velavgrensede svulster i huden som ofte har en hårløs ytterflate og er mellom 0.5 – 4 cm i diameter. De oppstår hurtig, men gir sjelden smerte eller ubehag for dyret. De er vanligst å finne på ben, hode eller ører og er som oftest enkeltstående. De er vanligst på unge hunder under tre års alder. Enkelte raser er predisponert for histiocytom, men alle raser kan få sykdommen og det er ingen forskjell i kjønnsfordelingen.

 

De aller fleste histiocytom forsvinner av seg selv i løpet av tre – seks måneder. Om svulsten ikke forsvinner av seg selv bør den fjernes kirurgisk, men dette er sjelden nødvendig. Det forekommer enkelte tilfeller med spredning av histiocytom (multiple histiocytom), men selv disse forsvinner som oftest spontant etter en kortere periode.

Cytologi histiocytom
For å stille diagnosen må veterinæren ofte ta en celleprøve (finnåls aspirat) av svulsten for å se på cellene under mikroskopet. Cellebildet vil sammen med den generelle helseundersøkelsen, eventuelle blodprøver og hundens sykehistorie gi informasjon om hvorvidt det dreier seg om et histiocytom eller en annen form for hudsvulst.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om kutant histiocytom hos hund.