Urinstein hos hund

Beskjært Columna Lumb.LAT

Vi ser urinstein og krystaller i urinen hos hunder med jevne mellomrom. Det finnes flere ulike typer urinstein som er bygget opp av forskjellige mineraler. Disse bildene er hentet fra en pasient som ble operert hos oss. Røntgenbildet ble tatt før operasjon og bildet av steinene viser hvordan de så ut når de var operert ut av urinblæren. Urinsteinene er nå sendt inn til analyse for å se hvilken type urinstein det dreier seg om. Denne informasjonen er viktig for å vite hva vi kan gjøre for å forebygge nye urinsteiner hos denne hunden.

Urinsteiner

Urinstein kan dannes i hele hundens urinveisystem fra nyrer til urinleder, men forekommer vanligst i urinblæren. Steinene kan irritere slimhinnen i urinveiene og gi symptomer som; hyppig urinering, blodig urin, tegn på ubehag og smerter ved urinering eller kvalme og oppkast. Hvis urinsteinene setter seg fast på veien ut gjennom urinrøret og tetter igjen passasjen kan hunden bli livstruende syk og behøver akutt hjelp for å åpne passasjen.

Det har ikke blitt funnet noen klar årsak til hvorfor enkelte hunder får urinstein, men det er identifisert flere disponerende faktorer. Enkelte hunderaser er mer disponert enn andre. Vi ser blant annet oftere urinstein hos de mindre hunderasene enn på de større. Det er ingen kjønnsforskjeller i forekomst av urinstein, men på grunn av hannhundens lengre og trangere urinrør er det oftere at steinene kan sette seg fast i urinrøret på veien ut. Urinstein kan oppstå når som helst i hundens liv, men ses oftest hos hunder mellom to og ti år.

Andre viktige årsaker til at urinstein kan oppstå er at hunden drikker for lite og urinerer sjelden. For sur eller for basisk pH i urinen kan gjøre at enkelte mineraler lettere felles ut og fôr med høyt innhold av magnesium, fosfor og enkelte ganger kalsium kan øke sjansen for at det dannes urinstein. Fôr med overdrevent stort protein innhold kan også være en disponerende faktor og urinveisinfeksjon kan bidra til å danne urinstein.

Behandling av urinstein vil ofte bestå i å forsøke å løse opp steinene med en spesial diett som hunden må spise over lengre tid. Dette fungerer godt på enkelte typer urinstein, men ikke alle urinsteiner kan løses på denne måten. I enkelte tilfeller vil veterinæren anbefale operasjon for å fjerne urinstein. Dette vil avhenge av mengden, størrelsen og typen urinstein hunden har og om det er overhengende fare for blokkering av urinpassasjen. På enkelte hannhunder som får gjentatte problemer med urinstein som kiler seg fast i urinrøret på tross av spesialdiett kan det være behov for å lage en ekstra åpning langs urinrøret slik at steinene lettere kommer ut.

Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om urinstein hos hund og hva du kan gjøre for å forebygge dette.