Urticaria hos hund

DSCN6671

Urticaria er en hudreaksjon som karakteriseres av hevelser i huden, oftest med rødme og strittende hårstrå og iblant mild væsking fra huden i områdene. Hevelsene kan opptre over hele dyret og kan gi kløe og irritasjon. Enkelte hunder kan få bløtvevshevelser i ansiktet, gjerne rundt øyne og lepper, men også på ører og i blant på tunge og nedover strupen.

Urticaria oppstår som oftest av en allergisk eller immunologisk reaksjon mot noe dyret har fått i seg eller hatt direkte hudkontakt med. Vanlige årsaker til urticaria inkluderer reaksjoner på fôr, hudkontakt med brennesle eller medikamenter, reaksjon på medisiner og i blant kan hunder reagere på vaksiner. Enkelte andre årsaker slik som stress, overoppheting og lengre soleksponering kan også utløse urticaria.

DSCN6672

Urticaria er hurtig inntredende og oppstår i løpet av minutter til få timer etter eksponering for utløsende faktor. Tilstanden er som oftest selvbegrensende og uten alvorlig helsefare for dyret, men kan i tilfeller med hevelser i strupe gi pustebesvær som krever akutt livreddende behandling hos veterinær. Store hevelser i poter kan i sjeldne tilfeller føre til redusert blodtilførsel og medføre nekroser og utvikling av koldbrann som for eksempel etter hoggormbitt i pote.
Behandling av urticaria vil som oftest bestå i kortison og eventuelt antihistaminer. Ved kraftige hevelser i strupe eller anafylaktisk sjokk med alvorlig blodtrykksfall kan det være nødvendig med ytterligere livreddende behandling slik som væskebehandling, akutt trakeostomi (kunstig åpning i luftrøret nedenfor strupehodet) ved blokkering av luftveiene, eller antibiotika ved sekundær bakteriell infeksjon ved nekroser i poter.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt urticaria hos hund og behandling av dette.