Våre tjenester

Vi kan tilby våre kunder følgende tjenester på vår klinikk i Smallvollveien på Bryn i Oslo:

Rutinebehandling

• Vaksinasjon
• ID-merking
• Sterilisering
• Kastrering
• Tannstell
• Kloklipp

Helseattester

valpeattester, innførselsattester

Utfylling av pass

reisedokumenter etter vaksinasjons- og blodprøveprogram

Avlivning

felleskremering, separat kremering, urne

Prøvetaking

blodprøver, urinprøver, allegriprøver osv

Ultralyd

Kiropraktikk

Allmennpraksis

God omsorg for ditt dyr

Parasittbehandling

Fôringsråd

Helsekontroller

Kuttskader/sårskader

Salg av spesialfôr

Tannbehandling/tannrøntgen

Røntgen

Kirurgi

Atferdsterapi

Pelsstell

Patella attest til NKK